LS. Đỗ Xuân Đảm tư vấn về vấn đề "Cò đất" | VTV8- Đài truyền hình Việt Nam

Chương trình BĐSVN VTV8 số 17 ngày 16/02/2020. Video đầy đủ xem tại: https://youtu.be/ovecveEFx24