Sở hữu trí tuệ

Công ty Luật Lion tư vấn và cung cấp dịch vụ về Sở hữu trí tuệ như: Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa, Đăng Ký Bản quyền, Thương Hiệu, Tư vấn thủ tục về Kiểu Dáng Công nghiệp, Sáng Chế...cho cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.