Th.sĩ & LS Hoàng Oanh - GĐ Công ty thực hiện tư vấn sự việc cư dân chung cư phản đối chủ đầu tư | VTV8 - Đài truyền hình Việt Nam

Chương trình Bất động sản Việt Nam số 10 - Ngày 29/12/2019. Video đầy đủ xem tại: https://youtu.be/tIGrxc8qzj0