DÂN SỰ

Với đội ngũ luật sư; cố vấn; chuyên viên am hiểu pháp luật và giàu kinh nghiệm trong việc tham gia giải quyết tranh chấp, chúng tôi có khả năng hỗ trợ khách hàng trong giải quyết mọi tranh chấp trong các lĩnh vực

Lĩnh vực giải quyết tranh chấp:
– Kinh doanh thương mại
– Đầu tư
– Lao động
– Dân sự
– Hôn nhân gia đình
– Đất đai
– Thừa kế
– Tranh chấp trong nội bộ công ty giữa các thành viên/cổ đông với nhau…

– Các tranh chấp khác

Việc hỗ trợ khách hàng trong giải quyết tranh chấp có thể được chúng tôi thực hiện thông qua việc làm trung gian hòa giải giữa các bên tranh chấp; là người đại diện theo ủy quyền hoặc là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại Tòa án hoặc tại Trọng tài.