HÌNH SỰ

Đối với bị can; bị cáo:

Luật sư tham gia từ giai đoạn khởi tố, điều tra, xét xử:

- Tư vấn các quy định pháp luật hình sự và các văn bản pháp luật liên quan, dự cung; kịp thời khiếu nại và có kiến nghị nếu phía Điều tra viên có hành vi bức cung;

- Hướng dẫn bị can, bị cáo khai đúng sự thật, sử dụng từ ngữ hợp lý để không làm tăng nặng trách nhiệm hình sự;

- Tham gia bào chữa tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi  cho bị cáo.

Đối với người bị hại: 

Luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho người bị hại từ giai đoạn khởi tố, điều tra, xét xử:

- Tư vấn các quy định pháp luật hình sự và các văn bản pháp luật liên quan, Hướng dẫn cách trình bày nhằm làm rõ hành vi phạm tội của bị can, bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho người bị hại;

- Hướng dẫn viết bản tường trình, đơn từ, cung cấp chứng cứ cho cơ quan có thẩm quyền;

  - Tham gia phiên tòa bảo vệ quyền lợi cho người bị hại