05 TRƯỜNG HỢP KHÔNG RA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN

   Mới đây ngày 19/10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

   Theo đó, không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn trong 05 trường hợp sau đây: 

- Thuộc các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn quy định tại Điều 9 Nghị định 125/2020;

- Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

- Đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại Điều 8 Nghị định 125/2020 hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Cá nhân vi phạm đã chết, mất tích; tổ chức vi phạm đã bị giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 41 Nghị định 125/2020;

Căn cứ xác định cá nhân chết, mất tích; tổ chức bị giải thể, phá sản theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định 125/2020;

- Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.

   Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020.

Các bạn hãy theo dõi Fanpage và Website của Công ty Luật Lion để cập nhật những quy định pháp luật mới nhất,. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn để tạo ra những giá trị cho cuộc sống!