HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI

     Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

     Với vai trò vô cùng quan trọng như vậy nên Bảo hiểm xã hội (BHXH) luôn là đối tượng được pháp luật điều chỉnh rất chặt chẽ, chi tiết.

     Ngày 28/07/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/9/2020) để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Theo đó, có một số thay đổi về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, trong quá trình thực thi các quy định đã ban hành trước đó thì phát sinh một số nội dung vướng mắc về việc phân cấp giải quyết các chế độ BHXH theo phản ánh của BHXH các tỉnh, thành phố.

     Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (trước đó đã được quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam), ngày 08/10/2020,  BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 3194/BHXH-CSXH hướng dẫn một số điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể, nếu NLĐ phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp nộp hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị hưởng chế độ BNN của NLĐ theo mẫu 01 ban hành tại Nghị định 88 với người đã nghỉ hưu/thôi việc hoặc văn bản của NSDLĐ nơi NLĐ đang làm việc (mẫu 05A-HSB) trong trường hợp NLĐ chuyển đến làm việc cho NSDLĐ khác (trước đó Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định văn bản của NLĐ đề nghị giải quyết chế độ BNN theo mẫu 05B-HSB).

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa;

- Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì nộp hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định;

- Chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng theo quy định về việc trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (nếu có).

     Nội dung chi tiết xem tại Công văn 3194/BHXH-CSXH ngày 08/10/2020.