NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI UỐNG RƯỢU, BIA CÓ THỂ BỊ PHẠT ĐẾN 500.000 ĐỒNG

     Luật Phòng chống tác hại của rượu bia ra đời và có hiệu lực đã là một tín hiệu đáng mừng khi có một văn bản luật quy định chi tiết về vấn đề này. Đây là những quy định mới và quyết liệt hơn của pháp luật về vấn đề tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe của người dân.

     Để cụ thể hóa, ngày 28/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

     Theo đó, quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu, bia như sau:                   

- Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Uống rượu, bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp luật;

+ Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập;

+ Ép buộc người khác uống rượu bia.

Lưu ý: Đây là mức phạt áp dụng đối với cá nhân có hành vi vi phạm.

  Nghị định số: 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2020