PHẠT ĐẾN 8 TRIỆU ĐỒNG NẾU HỦY, TIÊU HUỶ HOÁ ĐƠN QUÁ THỜI HẠN TỪ 11 NGÀY LÀM VIỆC TRỞ LÊN

   Việc hủy, tiêu hủy hóa đơn được coi là nghiệp vụ cơ bản mà mọi kế toán đều phải biết để có thể sẵn sàng xử lý nếu hóa đơn xảy ra lỗi và cần phải tiến hành hủy. Tuy nhiên, dù là hủy, tiêu hủy hóa đơn điện tử hay chứng từ giấy thì Chính phủ vẫn có những quy định chặt chẽ để quản lý về việc này.

   Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

   Theo đó, phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định.

   Các hành vi vi phạm về hủy, tiêu hủy hoá đơn khác có cùng mức phạt tiền đơn cử như:

- Không hủy, không tiêu hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật;

- Không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót sau khi quá thời hạn cơ quan thuế thông báo cho người bán về việc kiểm tra sai, sót;

- Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định...

   Lưu ý:

- Đây là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt bằng ½ mức phạt đối với tổ chức.

- Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.