QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ TRONG THỜI GIAN TẠM NGỪNG KINH DOANH

   Nộp thuế vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của tất cả cá nhân và pháp nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Đối với từng đối tượng, từng trường hợp cụ thể, cơ quan lập pháp sẽ ban hành những quy định riêng để quá trình thực thi được hiệu quả, dễ dàng nhất.

   Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP để hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019, trong đó có quy định trường hợp người nộp thuế (NNT) tạm ngừng hoạt động, kinh doanh, cụ thể:

- NNT không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp NNT tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- NNT không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; trường hợp NNT được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo quy định thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

- NNT phải chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan quản lý thuế về đôn đốc, thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế và xử lý hành vi vi phạm về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

   Xem thêm chi tiết tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 05/12/2020).

Các bạn hãy theo dõi Fanpage và Website của Công ty Luật Lion để cập nhật những quy định pháp luật mới nhất,. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn để tạo ra những giá trị cho cuộc sống!