TĂNG MỨC PHẠT HÀNH VI QUÁ CẢNH HÀNG HÓA MÀ KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP THEO QUY ĐỊNH

   Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì quá trình xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa các nước diễn ra rất mạnh mẽ. Việc quá cảnh hàng hóa đã tạo ra sự thuận tiện cũng như tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả. Việt Nam với ưu thế về mặt địa lý nên được coi là nước trung gian cho việc quá cảnh hàng hóa giữa các nước trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam đã ban hành những quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc quá cảnh hàng hóa này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm, không tuân thủ quy định về việc quá cảnh hàng hóa.

   Để răn đe một cách hiệu quả hơn, mới đây, ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan. Theo đó, tăng mức phạt với tổ chức có hành vi quá cảnh hàng hóa không có giấy phép. Cụ thể:

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi vi phạm sau:

- Quá cảnh hàng hóa theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép;

- Chuyển khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất, nhập khẩu; tạm ngừng xuất, nhập khẩu; hàng chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam mà không có giấy phép theo quy định

(Hiện hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định mức phạt cho các hành vi trên là từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng).

Nghị định 128/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.