THÔNG TIN PHỤC VỤ TỐNG ĐẠT VB TỐ TỤNG CHO ĐƯƠNG SỰ Ở NƯỚC NGOÀI

   Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia đang tiếp tục thực hiện việc dãn cách xã hội để phòng, chống dịch lây lan trên diện rộng. Do đó, việc gửi hồ sơ ra nước ngoài và thực hiện, trả kết quả tống đạt giấy tờ, tài liệu cho Tòa án Việt Nam sẽ gặp khó khăn, chậm trễ hoặc không thực hiện được.

   Để bảo đảm thuận tiện cho việc tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài theo quy định của Công ước tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước tống đạt giấy tờ) và phương thức tống đạt khác quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự, TANDTC đã ban hành Công văn 181/TANDTC-HTQT ngày 29/10/2020 về tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính.

   Theo đó, cung cấp cho các Tòa án một số thông tin liên quan sau đây:

- Về hồ sơ ủy thác tư pháp ra nước ngoài thông qua Bộ Tư pháp:

+ Tiếp tục lập hồ sơ ủy thác tư pháp để gửi đến Bộ Tư pháp nếu đương sự có địa chỉ tại một trong các nước được thông báo tại Công văn 3386/BĐVN-DVBC năm 2020.

+ Hồ sơ ủy thác thông qua Bộ Tư pháp đến Vương quốc Anh, Ấn Độ, tiểu bang Victoria của Úc sẽ bị ảnh hưởng, chưa thực hiện được.

+ Việc tống đạt giấy tờ, tài liệu đến 50 bang của Hoa Kỳ đã được tiến hành bình thường.

Các Tòa án cần cân nhắc, thông báo cho đương sự ở nước ngoài biết về việc Tòa án sẽ tiến hành các hoạt động tố tụng vào thời điểm chậm nhất mà Điều 476 BLTTDS cho phép.

- Về việc tống đạt giấy tờ đến một số nước thành viên mới của Công ước tống đạt giấy tờ và cập nhật thông tin về một số nước thành viên khác:

+ Văn bản tố tụng cần tống đạt cho đương sự tại Cộng hòa Áo phải được lập bằng hoặc gửi kèm bản dịch ra tiếng Đức.

+ Văn bản tố tụng cần tống đạt cho đương sự tại Phi-líp-pin phải được lập bằng hoặc gửi kèm bản dịch ra tiếng Anh hoặc tiếng Phi-líp-pin...