TIÊU CHÍ KHAI THUẾ GTGT THEO QUÝ

   Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay phương pháp khấu trừ thì hàng tháng, hàng quý đều phải nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo quy định của Pháp luật. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là doanh nghiệp nào sẽ thuộc đối tượng nộp tờ khai thuế GTGT theo quý, doanh nghiệp  nào sẽ thuộc đối tượng nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng.

   Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 05/12/2020. Theo đó, khai thuế theo quý được áp dụng đối với:

- Người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng có tổng doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống:

+ Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

+ Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

- Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được chọn khai thuế GTGT theo quý.

   Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.